Doktorlarımız

Acil Servis
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin Cerrahisi
Biyokimya
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Endokrinolojisi Kliniği
Çocuk Gastroenterolojisi Kliniği
Çocuk Hemotolojisi
Çocuk İmminolojisi ve Alerjisi
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dahiliye
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Diyaliz
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Evde Sağlık Hizmetleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Gastroenterohepatoloji
Genel Cerrahi Kliniği
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberkloz
Göz Hastalıkları
Hematoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak – Burun – Boğaz
Mikrobiyoloji
Nefroloji
Neonatoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Romatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Tıbbi Onkoloji
Üroloji - Bevliye
Yanık Tedavi Ünitesi
    Kapat
    Kapat
    Kapat
Kocaeli Tıp Dergisi Hekimbaşı Sağlık Gazetesi Hasta El Kitabı HKS Komiteler Kitapçığı
Halkla İlişkiler Komisyonu Kitapçığı Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları
  © 2008-2014 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Web Tasarım & Barındırma Neo